કય રીતે ખબર પડશે કે તમને બ્લેક ફંગસ થયો છે…

દેશમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કોરોનાની સાથે બ્લैकક ફંગસ ચેપ પણ કહેર બરપા રહી છે. હમણાં સુધી બજારો લોકો સંયુક્ત રીતે કાર્ય કરે છે, તેનાથી અનેક લોકો જાણે છે કે ચાલે છે. આ કેસમાં અનેક રાજ્યો જોવા મળી રહ્યા છે,

તેની દિલ્હીથી ગુજરાત, બિહાર, યુપી, હરિયાણા, મધ્ય પ્રદેશ વગેરે રાજ્ય શામેલ છે. દર અસ્સલ, બ્લैकક ફંગ્સના પ્રદર્શનના ઘણા બધા પ્રશ્નો જણાવે છે, તેના સ્ટીરોડથી ઇન્ટસ્ટ્રિયલ ઓક્સિજન સુધીનો સમાવેશ થાય છે.

જેમ કે તે વિશે સંપૂર્ણ રીતે જાણવું ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આઇ.એ.એ. નિષ્ણાત જાણે છે બ્લैकક ફંગસ ઇન્ફેક્શન યની મ્યુકર્માઇકોસીસનો અનુભવ થાય છે …

દિલ્હી સ્થિત એમ્સના ડ डॉ. આશ્ચર્યજનક ઠાકરે કહે છે, ‘સંજોગોમાં બધી સમસ્યાઓ પર ધ્યાન રાખવાની જાતિ હોય છે, પરંતુ ઘણી બધી બાબતો હોય છે,

જીવનનો ઓક્સિજન અટકી જાય છે અને એવું કશું નથી હોતું, કારણ કે તે કોઈ પણ પ્રકારનું ઓક્સિજન દિલ પર જતું નથી. તેથી આ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું યોગ્ય નથી. ‘

ડ.. તકરાર ઠક્કર કહે છે, ‘સ્ટીરોયડ એક કારણ છે, પરંતુ તે કહે છે કે મ્યુકરમાઇકોસિસ છે, ખોટી થઈ જશે, જ્યારે તેણીની મુશ્કેલીઓ છે,

જ્યારે દૈનિક હફ્ટે અથવા 10 દિવસ પછી પણ કોઈ સુધારો થયો નથી. …. તમે ખૂબ જ સારી રીતે સારવાર કરી રહ્યા છો, જે માઇન્સની બચાવમાં ઝડપથી સફળ છે.

તે પહેલાંના ઘણા વખતથી માનવીની માનવતા પહેલા ખૂબ ઓછી રહેતી હોય છે અને આ દર્દીઓ દ્વારા દર્દીઓની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે તે ઘણી વાર જોવા મળે છે,

પરંતુ તે ઇન્દ્રિયોગીઓમાં ખૂબ વધારે છે, જે પહેલાની ડાયબિટીઝ વગેરે છે. …. તેથી ફક્ત સ્ટિરોયડ થઈ રહ્યું છે, કશું કહી શકતા નથી, અને ઘણા લોકો તેને લીધા પછી ઠીક છે. ‘

ડ.. તકરાર ઠક્કર કહે છે, ‘જો કોઈ હાઈ રિસ્ક (વધુ જોશીમ) માં આવો, કોવિડ બન્યો અને ડાઇબિટીઝમાં વધારો થયો અને બ્લડ શુગર બરાબર નહીં હોય અથવા તો સ્ટાયરોઇડ કેટલાક દિવસો માટે લીલી હોય તેવું કોઈ સમસ્યા નથી, પણ લાંબા સમય સુધી લી છે તેથી શક્યતા છે. હવે ચિત્રની નોંધ, નાકની આજુબાજુ અથવા ચેરીનો કોણ પાસ ઝઝનાહટનો અનુભવ થાય છે,

રંગ બદલીને લાગે છે, ચેરી પર સુઝન જાતિઓ છે. તે જ રીતે મુન્હની અંદર છે, ઉપરના ઝુંઝનાહટ પર અથવા રંગ બદલો, નાક બંધ થઈ જાઓ આશ્ચર્યજનક કોઈ સમસ્યા છે. આવા ચિત્રો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. ‘

ડ.. તકરાર ઠક્કર કહે છે, ‘પહેલા પણ આપણા દેશમાં મ્યુકેરમાઇકોસિસિસની કાર્યવાહી થઈ હતી, પરંતુ તે સ્થિતિની હાલત છે, જે પહેલા નહોતી થઈ.

મોટા ભાગના મુખ્ય કારણોસર ઇમ્યુનિટી કમ હોવું જોઈએ, એક કોવિડનું કારણ હોવું જોઈએ અને બીજી રીતે સારવાર કરનારાઓ પણ એવું બન્યું હતું. એક સ્વસ્થ વ્યક્તિ જ્યારે મ્યુકરમાઇકોસીસ નથી હોતી.

આ ઉપરાંત મ્યુકેરમાઇકોસીસ મુખ્ય કારણો છે, તે ખાતરી કરી શકતું નથી, અને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાની બાજુએથી માન્યતા પ્રાપ્ત સેવાઓ તે કોવિડ મरीजરિયન્સની દિવાળી છે.

તે પછી પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અનેક માઇક્રોસ ઓવર ડોઝ કરી શકે છે અથવા ડ बिनाક્ટરની સલાહ વગરની સલાહ છે. જે કારણોસર હજી છે જ. ‘

ડ.. આશ્ચર્યજનક ઠક્કર કહે છે, ‘ઘણા લોકો અસંખ્ય આંખો છે કે કોઈ વસ્તુની સર્જરી થઈ છે અને નિયમિત ચેકઅપ માટે બૂલે છે અથવા કોઈ સામાન્ય ચેપ છે.

હજી કોઈ સંવેદના નથી જાણતા, કોઈ એક લોકડાઉન નથી અને બીજા ડોક્ટરની સામાન્ય માઇઝોર્સ હજુ જોઈ શકતા નથી. જો સમસ્યા વધારે હોય તો પહેલા ટેલિફોન પર સંપર્ક કરો. હજી પણ નિયમિત સર્જરીની ડિલ કરી છે. ‘

ડ.. તકરાર ઠક્કર કહે છે, ‘હજી સુધી રિલિક્સ નથી થવું, પરંતુ ઘણા શહેરોમાં કોરોના નિયંત્રણમાં છે. દિલ્હીમાં પણ સ્થિતિ સુધરી છે.

આશા છે કે ઠીક છે લોકો આ વાતની ધ્યાન રાખે છે, વાયરસ હજુ પણ રહેતો નથી અને લપર સાક્ષી બને તે પછીની સમાન પરિસ્થિતિ છે. ‘

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *