પતિએ કર્યો પત્નીનો એવો રેપ કે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી વાત….

રેશ્મી (નામ બન્યું) ને પ્રેમ મેરીઝ ની તે વખતે પણ પતિના પાશ્વિક રેપનો પાઠ થયો. તે સુપ્રિમ કોર્ટમાં જાકર પતિના અધ્યાયથી ઇસાફ રહી છે તે સુપ્રિમ કોર્ટમાં લગ્નની પવિત્રતા બોલાવી રહી છે અને રેશ્મિની અપીલ કરી રહી છે. પરંતુ રેશ્મી ને હર્ષ નથી માનતો કે આ જંગલની આગળ જવા માટે શું તૈયાર છે.

વાત છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં મેરીટલ રેપની સમયકાળ દાયરની યુવતીની યુવતીની પસંદગી પણ મરી ગઈ છે. આ યુવતી ને ફેબ્રુઆરીમાં પતિના અશ્લીલ વાતો આવી રહી હતી.

સ્પષ્ટપણે તે કહે છે કે યુવતીની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, કારણ કે તે મરીટલ રેપ જેવી બાબતો છે, કારણ કે તે કોઈ વાંધો નથી. પત્ની જેટલી ઘરેલુ હિંસાનો કેસ દાખલ કરો.

રેશ્મી ને કહ્યું કે તેણી કलेजલેજમાં સાથે વાંચે છે સહપાથીથી પ્રેમ લગ્ન થયાં હતાં. તે પછી વ્યવસાયો ખૂબ સારા અને સંવાદિતા હતા. પરંતુ લગ્ન કેટલાક દિવસો પછી પતિના વ્યવહારુ બદલાયા છે.

પ્રેમ પ્રેમની જગ્યાએ જબરદસ્તી કરવી. વો રોઝ તો સેક્સની ફરમાઈશ અને જબરદિતિ. રેશ્મિ મનમો તો વો રેપ.

ર્શ્મિએ કહ્યું કે મેં ઘણીવાર પીરિયડ્સ બન્યું હતું જ્યારે હું તેના સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખું છું. આ વાતોનો સમય દરમ્યાન અમારી લડતનો સમય હતો. હું રોઝ ની આ રેપ માંથી વિરોધ હો ઉતિ થા.

રેશ્મી 14 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ યાદ રાખો તેણીએ કહ્યું કે 14 ફેબ્રુઆરીના પતિના જન્મદિવસ અને કોઈ વાતની વચ્ચે બંને વચ્ચેનો સમય હતો. રાતના પતિ મારા બલા ભારત અને પ્રતિરોધક સજાવટની મારા ગુપ્તાંગમાં ટર્ચ રોસા ડી. હું દુખાવો કરું છું અને તેણીએ મુન દબાવ્યો.

આ હડસે પછી હું સાથ દૈનિક હોસ્પિટલમાં રહી છું અને મારા ગુપ્તાંગથી બ્લડ્રસ્રોવ થઈ રહ્યો છું. આ હાદસે પછી મારો નિર્ણય થયો કે ઇસાફ પહોંચ્યો ત્યાં સુધી પહોંચ્યો નહીં.

રેશ્મી ને બીબીસી થી એક ઇન્ટરવ્યુ માં કહ્યું હતું કે, વુ અદાલત ની સંભાવના છુપાયેલી છે, તે તમારી ઓળખ છુપાવી રહી છે તેણીએ જણાવ્યું હતું કે આપણા સમાજમાં પતિની જાતિના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ નહીં.

તેણીએ કહ્યું હતું કે જ્યારે મારા પતિની જાતિ હતી ત્યારે તેણી મુઝપર અને વધુ જુલમ બન્યાં હતાં. હું પ્રેમ લગ્ન કરું છું અને આ વિમાનથી મારા માતાપિતા પણ મારા સાથે નથી આવ્યા.

જ્યારે હું મારા ઘરની બહાર નીકળી ગયો હતો ત્યારે મને તેની સાથે જવાબ આપ્યો ન હતો. શું લગ્નનો અર્થ પતિની જબરદસ્તી સહના છે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *