ગોવામાં ઓક્સિજનની અછતથી 15 લોકોના મોત…

ગોવાના ઓએસ મેડિકલ કોલેજની હस्पिटलસ્પિટલમાં ફરીથી લપર સાક્ષી થઈ. ઓક્સિજન સપ્લાઇમાં 15 મેરીયન્સની ચાઇની ઓછી છે.

ઘટના રાત્રે 2 વાગ્યાથી સવારના 6 વાગ્યે થઈ. જે હોસ્પિટલમાં યે ઘટના બની છે, ભલભલાન્તજામિની હાલત આવી છે તેના પર રસપ્રદ મુલાકાત લો.

આ એજન્સી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા ચાર દિવસમાં 74 લોકો મૃત્યુ પામે છે. તે ઓક્સિજનની ખોરાકની અપેક્ષા રાખે છે. મંગળવાર અહીં 26 માછીમારો ને ઓક્સિજન ન આવવા પર ખબર પડે છે. બુધવાર 20 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.

ગુરુવાર પછી ફરી 15 લોકોની જાણે ચાલી થઈ. હવે શુક્રવારે 15 માઇઝર્સનો ઓક્સિજન ન મળવાને કારણે હાથથી ધોની થઈ રહી છે. મંગળવારની રાત્રે 2 વાગ્યાથી સવારના 6 વાગ્યાની વચ્ચે મોત નીપજ્યું હતું. આ સમય પણ આશ્ચર્યજનક ઘટના બની છે.

યે ઘટના બની છે, જ્યારે એક દિવસ પહેલા તેણીની હાઈ કોર્ટમાં પ્રમોદ સંત સરકારની કડી ફટકાર લગાઇ હતી. સરકારની પ્રતિક્રિયા એ નથી હોતી કે મૃત્યુદંડનો ઓક્સિજન ઓછો નથી.

આ અદાલતમાં કહ્યું હતું કે આકસ્મિક કેટલીક બાબતો અને બતાવાય છે. હેલથ સેક્રિયેટરી ન્યાયાલયની પ્રતિક્રિયા તે ઓક્સિજનની કોઈ ઓછી નથી. ફક્ત સિલિંડર્સની ટ્રાન્સપોર્ટપોર્ટમાં સમસ્યા આવી રહી છે

આ વિદેશોમાં રાજ્ય આરોગ્ય આરોગ્ય વૈશ્વિક રાણા પણ અભ્યાસ રચનાઓ છે. તેમણે હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજનની જમણી બાજુની ઇશારાને કહ્યું હતું કે અહીં સોમવારે 1200 જમ્બો સિલિન્ડર્સની જરૂરિયાત છે, પરંતુ 400 ડ.લર છે.

તે પછી, સીએમ પ્રમોદ સંતે મંગળવારે કોરોના વार्डર્ડનો દોડ. પછી તેમણે કહ્યું-

‘ઓક્સિજન આવી છે ડેરી’ની હ सेસ્પિટલમાં સપ્લાય બાધિત. જોકે તે કહ્યું નથી કે મૃત્યુની ઘટનાઓ આવી જ છે. ’

GMC માં દ્રા લેવા હાલાતો
એવું નથી કે ગોવા મેડિકલ કોલેજમાં ऑક્સિજન સપ્લાઇની કોઈ મુશ્કેલી છે. અહીં માઇઝર્સ જેની હાલતમાં તેનો હવાલો છે. પરિસ્થિતિ અને તે પણ દયાત્મક અને પ્રેમિકા છે.

આજકાલના સંવાદદાતા સૌરભ વक्ताકટ્રિની ન अंदरસ્પિટલના અંદર જાકર હાટલાની જાતી. કાળી કોવિડ વार्डર્ડ બૂરી જેવી થઈ ગઈ. મુશ્કેલીઓ માટે આવી માઇન્સ જમિનેન લેટિન અંગેની સલાહ આપવામાં આવે છે.

હોસ્પિટલની દેખરેખથી તેણીના જૈમીન પર તાલીમ આપવામાં આવી નથી. લોકો તમારી ચીજવસ્તુઓ માટે સ્વયં ગદ્દદા અથવા ચટાઇની કાયદાઓ છે. સ્ટોર રુમ સુધી મેરીઝ લેટ.

‘પલિઝ ગોવા’ ની મદદ શોધો. ગોવા કોસ્ટ રેલી. હાતાલ બદ બડતર છે. ’

મેડિકલ ક केલેજની કોવિડ વार्डર્ડ નંબર 147 માં તે પગલાઓ સુધીના સ્થળની શોધ પણ નથી. વार्डર્ડમાં એટલી માઇન્સ છે કે ઝામિન પણ લોકોની જગ્યા નહીં મળે.

ખરાબ પરિસ્થિતિ અહીં છે કે અહીં કોવિડ વार्डર્ડમાં કોઈ પણ વાતે-અવરોધ નથી. આથી કોવિડ મરીઝોન્સની સંભાવના માટે હોસ્પિટલના કોઈ પણ સ્થળે કોઈ ेंटટોલેન્ડન્ટ નથી. પરિજન તે જ જાણો છો ડ मेंલર તમારી સંભાળની સંભાળ રાખે છે.

”સૌથી પહેલાં મને બેડ મળ્યાં નથી અહીં કોઈ સ્ટાફ નથી. અમે સ્વયં તમારી મેશરીયાઓની હોસ્પિટલની અંદર જઇએ છીએ. જ્યારે અમે બેડ મળ્યા નથી કોઈ ગદ્દદા મળ્યા નથી. હું તમારા ઘર થી ગદ્દદા આવી ગયો છું.

તે જ નથી, અહીં ऑક્સિજનની પણ કોઈ વ્યવસ્થા નથી. હું क्सક્સિજન માટે મોટી રુમ દેની પારી. પછી હું સ્વયં ऑક્સિજન સિલેંડર બન્યો. અહીં તો દહાડો જ નથી, કોઈ જોઈતું નથી સ્ટાફ છે. બધાં મરીઝન્સના રિશ્વિતરો છોડી દે છે. “

આ કિસ્સામાં જ્યારે આજકાલના સંપાદકના હોસ્પિટલ સંચાલન દ્વારા વાત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે ત્યારે કોઈ જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે નહીં.

કોવિશિલ્ડના બીજા ડૂઝે જણાવો ઝ્યાદા સ્વીટઝાર ક करनाન પેટેગા?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *